Lundi

EQUIPE JOUR DÉBUT FIN TERRAIN
Foot à 3 et 5  Lundi 17h45 19h00 T1 Rebecq
U14 Lundi 17h45 19h00 TS Soignies
U15 et U16 Lundi 17h45 19h00 TS + T3 Rebecq
U17 et U19 Lundi 19h15 20h45 TS + T3 Rebecq

Mardi

EQUIPE JOUR DÉBUT FIN TERRAIN
U12 IP et U13IP Mardi 17h45 19h15 TS Rebecq
U17 et U19 Mardi 17h45 19h15 TS Soignies

Mercredi

EQUIPE JOUR DÉBUT FIN TERRAIN
Foot à 3 et 5 section Rebecq Mercredi 16h30 17h40 TS Rebecq
Foot à 3 et 5 section Soignies Mercredi 16h30 17h40 TS Soignies
Foot à 8 section Rebecq Mercredi 17h50 19h00 TS + T3 Rebecq
Foot à 8 section Soignies Mercredi 17h50 19h00 TS Soignies
U15 Mercredi 17h50 19h00 TS Soignies
U14 et U16 Mercredi 19h15 20h45 TS + T3 Rebecq

Jeudi

EQUIPE JOUR DÉBUT FIN TERRAIN
U14 et U15 Jeudi 17h45 19h00 TS + T3 Rebecq
U19 Jeudi 19h15 20h45 TS + T3 Rebecq

Vendredi

EQUIPE JOUR DÉBUT FIN TERRAIN
Foot à 3 et 5 section Soignies Vendredi 17h45 19h00 TS Soignies
Foot à 8 section Rebecq Vendredi 17h45 19h00 TS + T3 Rebecq
Foot à 8 section Soignies Vendredi 17h45 19h00 TS Soignies
U16 Vendredi 19h15 20h30 TS Soignies
U17 Vendredi 19h15 20h30 TS Rebecq