Lundi

Equipe Jour Début Fin Terrain
U6 / U7 Lundi 17h45 19h00 2
U8 Lundi 17h45 19h00 2
U11 / U10 Lundi 17h45 19h00 2
U16 Lundi 17h45 19h00 2
Dames Lundi 19h00 20h30 2

Mardi

 
Equipe Jour Début Fin Terrain
U19 Mardi 17h45 19h30 2
P4 Mardi 19h30 21h00 2
P1 Mardi 19h30 21h00 2

Mercredi

EQUIPE JOUR DÉBUT FIN TERRAIN
Foot à 3 et 5  Mercredi 16h30 17h40  
Foot à 3 et 5  Mercredi 16h30 17h40  
Foot à 8  Mercredi 17h50 19h00  
Foot à 8  Mercredi 17h50 19h00  
U15 Mercredi 17h50 19h00  
U14 et U16 Mercredi 19h15 20h45  

Jeudi

EQUIPE JOUR DÉBUT FIN TERRAIN
U14 et U15 Jeudi 17h45 19h00  
U19 Jeudi 19h15 20h45  

Vendredi

EQUIPE JOUR DÉBUT FIN TERRAIN
Foot à 3 et 5  Vendredi 17h45 19h00  
Foot à 8  Vendredi 17h45 19h00  
Foot à 8  Vendredi 17h45 19h00  
U16 Vendredi 19h15 20h30  
U17 Vendredi 19h15 20h30